MORIS VLAMENK


Moris Vlamenk (4. april 1876 - 11. oktobar 1958) bio je francuski slikar i grafičar rođen u Parizu. Njegovi roditelji su bili muzičari. S obzirom da potiče iz dobrostojeće porodice imao je bezbrižno odrastanje. Sa 16 godina je napustio dom i profesionalno se bavio biciklizmom, koji zatim napušta da bi se posvetio studijama violine. U to vreme je nastupao po noćnim klubovima i kabareima. Slikarstvom je počeo da se bavi potpuno spontano. Nikada nije pohađao školu slikanja, već se samostalno upoznao sa savremenim slikarstvom i literaturom.

Moris Vlamenk: Fovistička faza (portreti)

Vlamenk se upoznao sa Anri Matisom 1901. godine na retrospektivnoj izložbi Vinsenta Van Goga u galeriji Gupil. Slike koje su nastale u narednih par godina pokazuju koliki uticaj je imalo Van Gogovo slikarstvo na Vlamenka. Njegov afinitet za slikarstvo Van Goga potiče od toga što je cenio "primitivne impulse" u Van Gogu koji su se ispoljavali u kružnim linijama impasta i zvučnim bojama. Ipak, Vlamenkove vizuelne izvore predstavljaju litografije u boji i afrička skulptura, a ne postimpresionistička dela. Može se reći da je Moris Vlamenk pripadao fovističkom pokretu od 1905. do 1908. godine. Njegovo slikarstvo u ovom periodu odlikuju dinamičke linije snažnih boja koje je upotrebljavao direktno iz tube po ugledu na ranije foviste. On o svom slikarstvu iz ovog perioda beleži sledeće: "Povisio sam sve tonske vrednosti i transponovao u orkestraciju čiste boje svaku pojedinačnu stvar koju sam osetio. Bio sam nežno-srčani divljak, ispunjen žestinom. Preneo sam ono što sam video instinktivno, bez ikakvog metoda, ili neke pogodne istine, ne toliko umetnički koliko ljudski. Stiskao sam, uništavao tube akvamarina i cinobera."


Moris Vlamenk: Fovistička faza (pejzaži)

Vlamenk je prvi uveo motive afričke skulpture 1904. godine u moderno evropsko slikarstvo, što je bio značajan estetski stimulus u slikarstvu i skulpturi narednih godina. Mora se primetiti da afrička umetnost nije radikalno uticala na njegov slikarski stil, kao ni kod ostalih fovista. Ipak, Vlamenkovo otkriće afričke skulpture biće značajno za transformaciju Pikasovog stila i nastanak kubizma.

Moris Vlamenk: Kubistička faza

Nakon što je napustio fovizam, prvo se priklanja kubizmu (naročito slike iz 1910. godine imaju jasne odlike kubističkog stila), a zatim se opredeljuje za impresionističke ideje. Tokom 1911. godine boravio je u Londonu gde je slikao Temzu. Tokom Prvog svetskog rata bio je stacioniran u Parizu, a u ovom periodu je počeo da se bavi poezijom. Od 1918. godine njegovo slikarstvo se kategoriše kao ekspresionističko. Njegovu ekspresionističku fazu karakteriše poigravanje sa svetlo-tamim kontrastima. Od 1925. godine putovao je širom Francuske, ali su motivi na njegovim slikama i dalje uglavnom poticali sa Sene u blizini Pariza.


Moris Vlamenk: Impresionistička faza

Moris Vlamenk: Ekspresionistička faza